Tìm kiếm hóa đơn điện tử

Nhập số Danh bạ/Mã tra cứu (*)
Chọn kỳ hóa đơn: (*)
Năm: (*)
Mã kiểm tra: (*)
Hướng dẫn tra cứu nhanh 1 kỳ hóa đơn:
  1. Để tra cứu nhanh 1 kỳ hóa đơn tiền nước, quý khách hàng vui lòng thực hiện các bước sau:
    - Bước 1: Nhập số Danh bạ (11 ký tự số) hoặc Mã tra cứu trên "Biên nhận thanh toán tiền nước" vào ô tương ứng.
    - Bước 2: Chọn Kỳ hóa đơnNăm hóa đơn đã thanh toán vào ô tương ứng
    - Bước 3: Nhập mã kiểm tra của ô kế bên vào chỗ trống
    - Bước 4: Nhấp vào nút Tìm hóa đơn
  2. Để tra cứu, xem, tải về lưu trữ các kỳ hóa đơn đã thanh toán, quý khách vui lòng chọn mục Đăng nhập và thực hiện theo hướng dẫn
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH
2BIS Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: 028.38412656 - Fax 028.38418524
Giải pháp hóa đơn điện tử phát triển bởi Công ty Thái Sơn