CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH
2BIS Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: 028.38412656 - Fax 028.38418524
Giải pháp hóa đơn điện tử phát triển bởi Công ty Thái Sơn