Thông tin đăng nhập

Nhập số danh bạ: (*)
Mật khẩu: (*)
Mã kiểm tra: (*)
Hướng dẫn thực hiện:
  1. Để xem, tải tất các kỳ hóa đơn về lưu trữ, quý khách hàng vui lòng thực hiện các bước sau:
    - Bước 1: Nhập thông tin Danh bạ ( 11 ký tự số ) trên "Biên nhận thanh toán tiền nước" vào ô tương ứng.
    - Bước 2: Nhập Mã kiểm tra rồi nhấp vào nút Đăng nhập. Sau đó làm theo hướng dẫn để tạo mật khẩu mới cho tài khoản của bạn.
  2. Với những lần đăng nhập tiếp theo bạn vui lòng nhập đầy đủ thông tin: Danh bạ điểm dùng, Mật khẩu, Mã kiểm tra rồi nhấp vào nút Đăng nhập.
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH
2BIS Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: 028.38412656 - Fax 028.38418524
Giải pháp hóa đơn điện tử phát triển bởi Công ty Thái Sơn